Dan Liljeberg

M +46 703 32 32 66
förnamn.efternamn@realcorp.se

Dan Liljeberg har drivit Realcorp sedan 2010. Innan dess var Dan partner på Catella Property Group samt anställd inom Carnegie Investment Bank. Under 20 år har Dan arbetat med corporate finance, såväl ECM som Debt, huvudsakligen inom bygg- och fastighetssektorn. Exempelvis har Dan medverkat i ett större antal noteringar, utdelningar och publika uppköp av bygg- och fastighetsbolag på NASDAQ OMX Stockholm och större kapitalanskaffningar. Under de senaste åren har fokus varit på marknadsföring av en stor variation av lån främst för nordiska bolag.

Dan Liljeberg

M +46 703 32 32 66
förnamn.efternamn@realcorp.se

Dan Liljeberg har drivit Realcorp sedan 2010. Innan dess var Dan partner på Catella Property Group samt anställd inom Carnegie Investment Bank. Under 20 år har Dan arbetat med corporate finance, såväl ECM som Debt, huvudsakligen inom bygg- och fastighetssektorn. Exempelvis har Dan medverkat Dan Liljeberg i ett större antal noteringar, utdelningar och publika uppköp av bygg- och fastighetsbolag på NASDAQ OMX Stockholm och större kapitalanskaffningar. Under de senaste åren har fokus varit på marknadsföring av en stor variation av lån främst för nordiska bolag.