Dan Liljeberg

M +46 703 32 32 66
förnamn.efternamn@realcorp.se

Dan Liljeberg har drivit Realcorp sedan 2010. Innan dess var Dan partner på Catella Property Group samt anställd inom Carnegie Investment Bank. Under 20 år har Dan arbetat med corporate finance, såväl ECM som Debt, huvudsakligen inom bygg- och fastighetssektorn. Exempelvis har Dan medverkat i ett större antal noteringar, utdelningar och publika uppköp av bygg- och fastighetsbolag på NASDAQ OMX Stockholm och större kapitalanskaffningar. Under de senaste åren har fokus varit på marknadsföring av en stor variation av lån främst för nordiska bolag.

Henrik Sandefeldt

M +46 733 825 824
förnamn.efternamn@realcorp.se

Henrik påbörjade sin karriär i London där han under 15 år arbetade för olika investmentbanker, nästan uteslutande med kreditrelaterade frågor. Under de sista 10 åren i London arbetade Henrik på UBS där han under 2006 blev Nordenchef och något år senare även Managing Director för att sedan flytta hem till Sverige under 2012. Hans dagliga ansvar i London bestod i att sammankoppla pensionsfonder, försäkringsbolag, kapitalförvaltare och banker med kreditrelaterade investeringsmöjligheter. Henriks huvudsakliga fokus inom kredit var derivatlösningar, illikvida tillgångar, lån och fondkapitalresning. Sedan 2018 är Henrik hälftenägare i Realcorp Advisory AB, dock påbörjades samarbetet med Dan redan under 2015.

Dan Liljeberg

M +46 703 32 32 66
förnamn.efternamn@realcorp.se

Dan Liljeberg har drivit Realcorp sedan 2010. Innan dess var Dan partner på Catella Property Group samt anställd inom Carnegie Investment Bank. Under 20 år har Dan arbetat med corporate finance, såväl ECM som Debt, huvudsakligen inom bygg- och fastighetssektorn. Exempelvis har Dan medverkat Dan Liljeberg i ett större antal noteringar, utdelningar och publika uppköp av bygg- och fastighetsbolag på NASDAQ OMX Stockholm och större kapitalanskaffningar. Under de senaste åren har fokus varit på marknadsföring av en stor variation av lån främst för nordiska bolag.

Henrik Sandefeldt

M +46 733 825 824
förnamn.efternamn@realcorp.se

Henrik påbörjade sin karriär i London där han under 15 år arbetade för olika investmentbanker, nästan uteslutande med kreditrelaterade frågor. Under de sista 10 åren i London arbetade Henrik på UBS där han under 2006 blev Nordenchef och något år senare även Managing Director för att sedan flytta hem till Sverige under 2012. Hans dagliga ansvar i London bestod i att sammankoppla pensionsfonder, försäkringsbolag, kapitalförvaltare och banker med kreditrelaterade investeringsmöjligheter. Henriks huvudsakliga fokus inom kredit var derivatlösningar, illikvida tillgångar, lån och fondkapitalresning. Sedan 2018 är Henrik hälftenägare i Realcorp Advisory AB, dock påbörjades samarbetet med Dan redan under 2015.