Användarvillkor

Välkommen till REALCORPs webbplatser (hädanefter kallad ”webbplats”). Följande villkor för användning reglerar din användning av webbplatsen.

Genom att besöka denna webbplatsen, vilka sidor som än finns på den, och få information om produkter, tjänster, information, verktyg och material som finns eller beskrivs häri, bekräftar du ditt avtal med och förståelse för följande användarvillkor. Information och material på denna webbplats tillhandahålls av REALCORP Advisory AB (Org.nr. 559149-1724) (”REALCORP”) som en service till sina klienter och andra intressenter och ska användas endast i informationssyfte.

Enstaka kopior får laddas ner under de villkor som beskrivs nedan. Genom att ladda ner information och material från sidan accepterar du villkoren nedan. Om du inte accepterar villkoren, ska du inte använda sidan eller ladda ner information och material från den.

Information
Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbsidor och vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor.

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies (kakor). En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och innehåller textinformation. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionaliteten på webbplatsen kan begränsas.

Varumärkesinformation
Alla namn, logotyper och varumärken tillhör REALCORP, relaterade bolag, licensgivare eller joint venture-bolag.

REALCORPs varumärken och varumärkesnamn får endast användas i enlighet med vad som anges i dessa villkor eller med i förväg skriftligen given tillåtelse av REALCORP. All användning av REALCORPs varumärken i annonsering och marknadsföring av REALCORPs produkter kräver ett formellt medgivande.

Begränsad användning
Allt innehåll på denna webbplats, såsom texter, grafik, logotyper, knappar, ikoner, bilder, ljudfiler och mjukvara tillhör REALCORP eller dess innehållsleverantör och är skyddat av svensk och internationell lagstiftning. Obehörig användning eller distribution av innehållet på denna webbplats kan bryta mot lagar om copyright, varumärke och/eller andra lagar och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Hela eller delar av denna webbplats får inte återanvändas, dupliceras, kopieras, säljas vidare eller på annat sätt exploateras kommersiellt såvida det inte är uttryckligen tillåtet av REALCORP. Av informationen på REALCORPs webbsidor är det tillåtet att ladda ner en kopia på en enskild dator för privat, icke-kommersiellt, internt bruk såvida inte REALCORP skriftligen angivit något annat i skrift. Du får inte modifiera, använda eller förmedla informationen i kommersiellt syfte. Du får inte heller ta bort copyright eller andra ägandemeddelanden från informationen. Du accepterar att förhindra varje otillåten kopiering av materialet och att säkerställa att alla anställda – om tillämpligt – i din organisation följer dessa begränsningar.

REALCORP medger inte någon som helst, uttrycklig eller antydd, rättighet till patent, copyright, varumärken eller affärshemligheter.

Friskrivning från ansvar
Informationen på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick, utan några som helst uttryckliga eller underförstådda utfästelser, garantier eller tillstånd avseende informationens användbarhet för handel eller för varje annat ändamål. Om REALCORP länkar till en tredje parts webbsida är denna länkning enbart till för användarens bekvämlighet och REALCORP har inget ansvar för riktigheten i innehållet på en sådan webbsida.

REALCORP ska i inget fall bli skyldigt för skador, vilka de än kan vara och utan undantag, vare sig för utebliven vinst, avbruten näringsverksamhet eller förlust av information, beroende på användning av eller oförmåga att använda informationen, inte ens om REALCORP har underrättats om möjligheten till sådana skador.

Vidare garanterar REALCORP inte riktigheten eller fullständigheten av information, text, grafik, länkar eller andra funktioner som kan förekomma bland informationen. REALCORP kan närsomhelst, utan underrättelse, göra ändringar i innehållet eller i produkterna som finns beskrivna på sidan. REALCORP förbinder sig inte att uppdatera information eller material som finns på webbplatsen.

Användaruppgifter
Allt material, information eller annan kommunikation, som översänds eller postas till denna webbplats kommer att betraktas som icke-konfidentiell, icke-exklusiv, royaltyfri, oåterkallelig, fullständigt ”sub licensable” och icke tillhörande någon. REALCORP har inga skyldigheter rörande denna kommunikation. REALCORP ansvarar för att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd.

Övrigt
REALCORP kan när som helst ändra dessa användarvillkor genom att uppdatera dem. REALCORP reserverar sig rätten att ändra dessa villkor, visa eller ta bort information, och/eller närsomhelst stänga ner webbplatsen utan föregående varning.

Om någon av dessa uppgifter, villkor eller tillhandahållande av dessa villkor befinns vara olagliga, ogiltiga, utan laga kraft eller av någon anledning icke tvingande, påverkas på inget sätt validiteten eller upprätthållandet av de återstående uppgifterna, villkoren eller begränsningarna.

Användarvillkor

Välkommen till REALCORPs webbplatser (hädanefter kallad ”webbplats”). Följande villkor för användning reglerar din användning av webbplatsen.

Genom att besöka denna webbplatsen, vilka sidor som än finns på den, och få information om produkter, tjänster, information, verktyg och material som finns eller beskrivs häri, bekräftar du ditt avtal med och förståelse för följande användarvillkor. Information och material på denna webbplats tillhandahålls av REALCORP Advisory AB (Org.nr. 559149-1724) (”REALCORP”) som en service till sina klienter och andra intressenter och ska användas endast i informationssyfte.

Enstaka kopior får laddas ner under de villkor som beskrivs nedan. Genom att ladda ner information och material från sidan accepterar du villkoren nedan. Om du inte accepterar villkoren, ska du inte använda sidan eller ladda ner information och material från den.

Information
Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbsidor och vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor.

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies (kakor). En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och innehåller textinformation. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionaliteten på webbplatsen kan begränsas.

Varumärkesinformation
Alla namn, logotyper och varumärken tillhör REALCORP, relaterade bolag, licensgivare eller joint venture-bolag.

REALCORPs varumärken och varumärkesnamn får endast användas i enlighet med vad som anges i dessa villkor eller med i förväg skriftligen given tillåtelse av REALCORP. All användning av REALCORPs varumärken i annonsering och marknadsföring av REALCORPs produkter kräver ett formellt medgivande.

Begränsad användning
Allt innehåll på denna webbplats, såsom texter, grafik, logotyper, knappar, ikoner, bilder, ljudfiler och mjukvara tillhör REALCORP eller dess innehållsleverantör och är skyddat av svensk och internationell lagstiftning. Obehörig användning eller distribution av innehållet på denna webbplats kan bryta mot lagar om copyright, varumärke och/eller andra lagar och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Hela eller delar av denna webbplats får inte återanvändas, dupliceras, kopieras, säljas vidare eller på annat sätt exploateras kommersiellt såvida det inte är uttryckligen tillåtet av REALCORP. Av informationen på REALCORPs webbsidor är det tillåtet att ladda ner en kopia på en enskild dator för privat, icke-kommersiellt, internt bruk såvida inte REALCORP skriftligen angivit något annat i skrift. Du får inte modifiera, använda eller förmedla informationen i kommersiellt syfte. Du får inte heller ta bort copyright eller andra ägandemeddelanden från informationen. Du accepterar att förhindra varje otillåten kopiering av materialet och att säkerställa att alla anställda – om tillämpligt – i din organisation följer dessa begränsningar.

REALCORP medger inte någon som helst, uttrycklig eller antydd, rättighet till patent, copyright, varumärken eller affärshemligheter.

Friskrivning från ansvar
Informationen på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick, utan några som helst uttryckliga eller underförstådda utfästelser, garantier eller tillstånd avseende informationens användbarhet för handel eller för varje annat ändamål. Om REALCORP länkar till en tredje parts webbsida är denna länkning enbart till för användarens bekvämlighet och REALCORP har inget ansvar för riktigheten i innehållet på en sådan webbsida.

REALCORP ska i inget fall bli skyldigt för skador, vilka de än kan vara och utan undantag, vare sig för utebliven vinst, avbruten näringsverksamhet eller förlust av information, beroende på användning av eller oförmåga att använda informationen, inte ens om REALCORP har underrättats om möjligheten till sådana skador.

Vidare garanterar REALCORP inte riktigheten eller fullständigheten av information, text, grafik, länkar eller andra funktioner som kan förekomma bland informationen. REALCORP kan närsomhelst, utan underrättelse, göra ändringar i innehållet eller i produkterna som finns beskrivna på sidan. REALCORP förbinder sig inte att uppdatera information eller material som finns på webbplatsen.

Användaruppgifter
Allt material, information eller annan kommunikation, som översänds eller postas till denna webbplats kommer att betraktas som icke-konfidentiell, icke-exklusiv, royaltyfri, oåterkallelig, fullständigt ”sub licensable” och icke tillhörande någon. REALCORP har inga skyldigheter rörande denna kommunikation. REALCORP ansvarar för att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd.

Övrigt
REALCORP kan när som helst ändra dessa användarvillkor genom att uppdatera dem. REALCORP reserverar sig rätten att ändra dessa villkor, visa eller ta bort information, och/eller närsomhelst stänga ner webbplatsen utan föregående varning.

Om någon av dessa uppgifter, villkor eller tillhandahållande av dessa villkor befinns vara olagliga, ogiltiga, utan laga kraft eller av någon anledning icke tvingande, påverkas på inget sätt validiteten eller upprätthållandet av de återstående uppgifterna, villkoren eller begränsningarna.