Tjänster

  • Realcorp hjälper bolag att hitta lånefinansiering genom att marknadsföra lånebehov.
  • Våra kunder är verksamma i många olika sektorer. Under den senaste tiden har bygg- och fastighet-, energi- och finansbolag dock varit dominerande.
  • Långivare består av professionella internationella och nordiska parter, huvudsakligen icke-bankutlånare, vilka vi har daglig kontakt med för att förstå vilken typ av finansiering respektive part kan tillföra.

Tjänster

  • Realcorp hjälper bolag att hitta lånefinansiering genom att marknadsföra lånebehov.
  • Våra kunder är verksamma i många olika sektorer. Under den senaste tiden har bygg- och fastighet-, energi- och finansbolag dock varit dominerande.
  • Långivare består av professionella internationella och nordiska parter, huvudsakligen icke-bankutlånare, vilka vi har daglig kontakt med för att förstå vilken typ av finansiering respektive part kan tillföra.